English

ABD Petrol Boruları - OCTG Hk.

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/338-8292                         Mersin, 20/9/2016

Konu: ABD Petrol Boruları - OCTG Hk.

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Petrol Boruları - OCTG” (7304.29, 7304.39, 7304.59, 7305.20, 7305.31, 7306.29, 7306.30 ve 7306.50 GTİP'li) ithalatına karşı 5 Eylül 2014 tarihinden bu yana anti-damping önlemi; 18 Temmuz 2014 tarihinden bu yana ise telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) uygulandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda; 8 Eylül 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde ilgili taraflarca talep edilmesi durumunda, ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından, uygulanmakta olan anti-damping önleminin 1 Eylül 2015-31 Ağustos 2016 dönemine ilişkin; telafi edici verginin ise 1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 dönemine ilişkin gözden geçirilmesini teminen idari gözden geçirme soruşturmaları (administrative review) başlatılabileceği belirtilmektedir. Anılan bildirime https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-09-08/pdf/2016-21659.pdf linkinden ulaşılması mümkün olup, bahse konu bildirimin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, idari gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunacak ilgili tarafların 30 Eylül 2016 tarihine kadar ABD Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunmalarının gerektiği dile getirilmektedir.

Diğer taraftan; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” 7. maddesine göre; ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacağı avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdığı ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurarak TİM'in uygun ve Bakanlığımızın olumlu görüşünü alması gerektiği vurgulanmaktadır. Yazıda ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan, yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmaların, başvuru yaptıkları soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren sonraki 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar içim mezkûr Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamayacağı bildirilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.