English

ABD - Petrol Boruları Antidamping/Telafi Edici Vergi Önlemi

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/379-10013                       Mersin, 14/11/2016

Konu: ABD - Petrol Boruları Antidamping/Telafi Edici Vergi Önlemi

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemiz menşeli "Petrol Boruları” ithalatına karşı uyguladığı anti-damping önleminin 1 Eylül 2015 - 31 Ağustos 2016 dönemine ve telafi edici vergi önleminin 1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 dönemine ilişkin gözden geçirilmelerini teminen ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından birer idari gözden geçirme soruşturması başlatıldığı ve 9 Kasım 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan soruşturma açılış bildirimlerine https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-11-09/pdf/2016-27004.pdflinkinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, ITA tarafından mezkur sübvansiyon soruşturması kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formunun yanısıra Bakanlıklarına da, firmalarımızın faydalandığı devlet programları hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderilecek olup soruşturma süresince firmalarımız ve Bakanlıkları arasında koordineli olarak çalışılmasının büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları'nı incelemesinde fayda mütalaa edilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.