English

ABD İGGS Nihai Karar

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/240-4795                       Mersin, 18/05/2016

Konu: ABD İGGS Nihai Karar

 

Sayın Üyemiz,

İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular” ithalatına karşı 2008 yılından bu yana uygulanmakta olan anti-damping önlemine ilişkin olarak ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından 1 Mayıs 2014 - 30 Nisan 2015 dönemi için bir idari gözden geçirme soruşturması başlatıldığı ve soruşturmaya taraf tek firmamız olan Ağır Haddecilik A.Ş. için ön kararda damping marjı %0 olarak tespit edildiğinin daha önce bildirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bu defa, 10 Mayıs 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan bildirime göre ön kararda belirlenen %0 oranındaki marjın teyit edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, anılan firmanın önleme konu ihracatı ABD pazarına herhangi bir anti-damping önlemine tabi olmaksızın girecek olup diğer firmalarımız ise önceden hesaplanan marjlara tabi olmaya devam edecektir.

Bilgileri rica olunur.

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter

Ek: Resmi Gazete Bildirimi