English

ABD Hat Boruları Anti-damping ve Telafi Edici Vergi Önlemi

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/385-10697                            Mersin, 7/12/2016

Konu: ABD Hat Boruları Anti-damping ve Telafi Edici Vergi Önlemi

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda;

"Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Hat Boruları” (7305.11, 7305.12, 7305.19 ve 7306.19 GTİP'li) ithalatına karşı bir telafi edici vergi ve bir anti-damping önlemi uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, 1 Aralık 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların mevcut telafi edici vergi önlemi kapsamında 20 Mart 2015 - 31 Aralık 2015 ve mevcut anti-damping önlemi kapsamında 22 Mayıs 2015 - 30 Kasım 2016 dönemleri için idari gözden geçirme soruşturmaları açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na 31 Aralık 2016 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Anılan bildirime https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-12-01/pdf/2016-28857.pdf linkinden ulaşılması mümkündür.

Diğer taraftan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın 7. maddesine göre; ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, Usul ve Esaslar kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurarak TİM'in uygun ve Bakanlığımızın olumlu görüşünü alması gerekmektedir. Ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmalar, başvuru yaptıkları soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren sonraki 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar için mezkur Usul ve Esaslar kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamamaktadır.” denilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.