English

ABD Anti-Damping ve Sübvansiyon Soruşturmaları - Sıcak Haddlenmiş Çelikten Yassı Mamuller

 

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/358-8974          Mersin, 10/10/2016

Konu: ABD Anti-Damping ve Sübvansiyon Soruşturmaları - Sıcak Haddlenmiş Çelikten Yassı Mamuller

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz menşeli "Sıcak Haddelenmiş Çelikten Yassı Mamuller” ithalatına karşı 31 Ağustos 2015 tarihinde bir telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) ve bir anti-damping soruşturması başlatıldığı iletildiği ve ITA tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediği yönünde incelemeler yürütüldüğü ifade edilmektedir. Mezkur soruşturmalar çerçevesinde ITA'nın, firmalarımıza yönelik nihai damping ve sübvansiyon marjlarını 4 Ağustos 2016 tarihinde açıkladığı bildirilmektedir.

Bu defa; 29 Eylül 2016 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirime göre ITC, nihai karar aşamasındaki zarar değerlendirmesinde ihmal edilebilir (negligible) ithalat analizini yürüttüğünü ifade etmektedir. Bu itibarla, ITC, de minimis marj hesaplanan Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. (Çolakoğlu) firmasından yapılan ithalatı zarar analizinin dışında tutmuş olup Çolakoğlu dışında Türkiye'den yapılan mezkûr ürün ithalatının ABD'nin ilgili ürün ithalatında %3'ün altında kaldığına ve ihmal edilebilir olduğuna hükmederek sübvansiyon soruşturmasını ülkemiz adına önlemsiz kapatmıştır. Söz konusu bildirime https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-09-29/pdf/2016-23572.pdf internet adresinden ulaşılması mümkündür.

Bununla birlikte; 3 Ekim 2016 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan nihai karara göre ITA, anti-damping soruşturmasına taraf firmaların yasal temsilcilerince damping marjı hesaplamalarının hatalı olduğuna yönelik yapılan başvurular neticesinde damping marjlarını Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları için %4,15; Çolakoğlu için %6,77 ve diğer firmalarımız için %6,41 olarak revize etmiştir. Buna göre, ülkemiz menşeli mezkûr ürün grubu ithalatında yukarıda belirlenen oranlarda anti-damping önlemleri 29 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup 5 yıl süreyle uygulanacaklardır. Anılan bildirime, https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-10-03/pdf/2016-23836.pdf internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.