English

ABD Anti-damping Soruşturması - Karbon ve Alaşımlı Çelikten Levha

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/349-8516                         Mersin, 27/9/2016

Konu: ABD Anti-damping Soruşturması - Karbon ve Alaşımlı Çelikten Levha

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Karbon ve Alaşımlı Çelikten Levha” (7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.90, 7210.70, 7210.90, 7211.13, 7211.14, 7211.19, 7211.90, 7212.40, 7214.10, 7214.30, 7214.91 7225.11, 7225.19, 7225.40, 7225.99, 7226.11, 7226.19, 7226.20, 7226.91 ve 7226.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı'nın ön kararı 22 Eylül 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı ve ülkemiz firmaları için % 42,02 ve % 50 oranlarında damping marjlarına hükmedildiği iletilmiştir.

Bahse konu ön karara ilişkin mezkûr ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.federalregister.gov/documents/2016/09/22/2016-22885/certain-carbon-and-alloysteel-cut-to-length-plate-from-brazil-south-africa-and-the-republic-of internet adresinden
ulaşılması mümkündür.

Bilgileri rica olunur.

 

 Ümit SARI

Genel Sekreter V.