English

ABD Anti-damping Soruşturması - Çift Eksenli Jeogrid

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/335-7971                                      Mersin, 31/8/2016

Konu: ABD Anti-damping Soruşturması - Çift Eksenli Jeogrid

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Çift Eksenli Jeogrid” (3926.90, 3920.20 ve 3925.90 GTİP altında yer alan) ithalatına yönelik olarak 16 Şubat 2016 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde %38,92-%66,74 oranları arasında değişen geçici önlem tatbik edilmesine karar verildiği ve konuya ilişkin 22 Ağustos 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://federalregister.gov/articles/2016/08/22/2016-20024/certain-biaxial-integral-geogrid-products-form-the-peoples-rebuplic-of-china-affirmative-preliminary internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, bu durumun ülkemizin bahse konu üründe ABD'ye ihracatında mezkur ülke menşeli ürün karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.