English

AB Telafi Edici Vergi Soruşturması - Sıcak Haddelenmiş Yassı Mamuller

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/241-4798                     Mersin, 18/05/2016

Konu: AB Telafi Edici Vergi Soruşturması - Sıcak Haddelenmiş Yassı Mamuller

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Sıcak Haddelenmiş Yassı Mamuller” (7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00,7208.52.99, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.12, 7225.40.15, 7225.40.60, 7225.40.90, 7226.19.10, 7226.20.00, 7226.91.91 ve 7226.91.99 GTİP altında yer alan) ithalatına karşı bir telafi edici vergi soruşturması başlatılmasına karar verildiği ve konuya ilişkin 13 Mayıs 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0513(05)&from=EN internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bahse konu durumun ülkemizin bahse konu üründe AB'ye ihracatında mezkûr ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Bilgileri rica olunur.

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter