English

AB Tarım Mevzuatı Değişikliği Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/1822-9444                            Mersin, 24/10/2016

Konu: AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİĞİ HK.

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü' nün AB nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği' nden alınan yazıya atıfla ilettiği yazıda özetle,

" Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinden kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü' nü tadil eden 2016/1726/AB ile 2016/1785/AB sayılı Komisyon Tüzükleri, yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi' nin L 261 ve L 273 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.”

Bilgileri ve gereği rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.