English

AB Biber İhracatı

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/1098-6314                   Mersin, 01/07/2016

Konu: AB Biber İhracatı

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü' nden alınan 30/06/2016 tarihli yazı aşağıdadır;

" Bilindiği üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından Avrupa Birliği (AB)'ne ihraç edilen biber (taze, soğultulmuş) ürününde pestisit analiz sıklığı uygulaması, sera ürünlerinde %25, tarla ürünlerinde %10 olarak sürdürülmekte ve hızlı alarm (RASFF) bildirimi alan ihracatçı firmaların ürünlerinin ise %100 oranında analiz sıklığına tabi tutulması uygulaması yıl boyunca gerçekleştirilmektedir. Ayrıca AB tarafından 669/2009/EC yönetmeliği kapsamında 25 Ocak 2010 tarihinden itibaren AB gümrük kapılarında tatlı biber ürününde %10 sıklıkla doküman kontrolü, fiziksel muayene ve ayniyat denetimi de devam etmektedir.

Konuya ilişkin, GTHB' den Bakanlığımıza intikal eden bir yazıda; 12-19 Nisan 2016 tarihlerinde AB Komisyonu Sağlık ve Gıda güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından, AB ülkelerine ihracatımıza konu biber, hıyar, asma yaprağı ve limonda pestisit kalıntıları nedeniyle alınan RASFF bildirimlerine karşı ülkemizde yürütülen çalışmaları ve gelişmeleri değerlendirmek üzere bir çalışma ziyareti gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu ziyaret kapsamında yapılan denetimlerde ve elde edilen laboratuvar verilerinde ülkemiz menşeli ürünlerin ihracatçılarımız tarafından ihracat öncesinde kendi istekleri ile ön kontrole tabi tutulmasının ve mezkur kontrolün oldukça önemli boyutta gerçekleştirilmesinin tespitini müteakip, biber üretiminin yoğun olduğu illerde görev yapan inspektörlerin ve kontrol görevlilerinin katılımıyla AB' ye biber ihracatlarımızla ilgili olarak uygulanan tedbirlerin değerlendirilmesini teminen 18 Mayıs 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Mezkur toplantıda, 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AB' ye biber ihracatımızla ilgili olarak,

- İhracatçı firma, ihracata konu biber partisinde ön kontrol amacıyla Bakanlıkça belirlenen laboratuvarlarda pestisit kalıntı analizi yaptırmamışsa %10 oranında pestisit kalıntı analiz sıklığı uygulanacağı,

- İhracatçı firma ihracata konu biber partisinde ön kontrol amacıyla pestisit kalıntı analizi yaptırmışsa bu partiden numune alınmayacağı,

- Ön kontrol amacıyla analiz yaptıran firmaların bu analizleri %10 analiz sıklığı içerisinde değerlendirileceği,

- 01 Temmuz - 15 Kasım tarihleri arasında tarla ürünü biber partilerinde %10 analiz sıklığı uygulanmayacağı ve ön kontrol amacıyla analiz yaptırma şartının da aranmayacağı,

- Biberde RASFF bildirimi almış ihracatçı firmanın bildirimden sonra yapacağı biber ürünü ihracatında üst üste 5 sevkiyatta %100 oranında pestisit kalıntı analiz sıklığı uygulanacağı,

- AB' ye biber ihracatında pestisit kalıntı analizlerini yapmaya yetkili laboratuvar listesine http://www.tarim.gov.tr/Konular/Gida-Ve-Yem-Hizmetleri/İthalat-İhracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-Ihracati internet adresinden ulaşılabileceği

Hususunda karar alındığı kaydedilmektedir.”

Bilgileri ve gereği rica olunur.

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter