English

AB Anti-Damping Soruşturması - Yassı Hadde Ürünler

 

Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/305-6468                  Mersin, 14/07/2016

Konu: AB Anti-Damping Soruşturması - Yassı Hadde Ürünler

 

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği(AB) tarafından Rusya, Brezilya, İran, Sırbistan ve Ukrayna menşei bazı yassı madde ürünlerinin (7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00,720827.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00,7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.99, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.12, 7225.40.15, 7225.40.60, 7225.40.90, 7226.19.10, 7226.20.00, 7226.91.20, 7226.91.91, 7226.91.99) ithalatına karşı 7 Temmuz 2016 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı belirtilmekte olup, konuya ilişkin AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri-%20OJ:JOC_2016_246_R_0008&from_EN internet adresinden ulaşılabileceği bilgisi verilmiştir.

Bahse konu yazıda devamla; bu durumun ülkemize bahse konu ürünlerin AB'ye ihracatında yukarıda belirtilen ülkeler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter