English

AB Anti-Damping Soruşturması - İnşaat Demiri

 
Sayı: 59682882-TİM.AKİB.11.DEMİR.2016/396-11456                        Mersin, 26/12/2016

Konu:  AB Anti-Damping Soruşturması - İnşaat Demiri
 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği tarafından Belarus menşeli "İnşaat Demiri” (7214.10.00, 7214.20.00, 7214.30.00, 7214.91.10, 7214.91.90, 7214.99.10, 7214.99.71, 7214.99.79 ve 7214.99.95 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik olarak 31 Mart 2016 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde %12,5 oranında geçici önlem tatbik edilmesine karar verilmiş olup konuya ilişkin 20 Aralık 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi'ne http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:2016:345:TOC internet adresinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.