English

8 no'lu Rıhtımın Gemi Trafiği'ne Kapatılması Hk.

Sayı:

TİM.AKİB.GSK.SAN.2011/243-11851

Mersin, 18/11/2011

Konu:

8 no'lu Rıhtımın Gemi Trafiği'ne Kapatılması Hk.

 

 

Sayın Üyemiz,

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş'den alınan 15.11.2011/2640 sayılı yazı aynen aşağıya çıkarılmıştır.

"Mersin Limanımıza gelen konteyner gemilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla, gemilerin 18inci sıradaki konteynerleri tahliye edebilme özelliğine sahip 2 adet Süper Post Panamaz rıhtım vinci satın alınmış olup, 2011 yılının Aralık ayı sonlarında limanımıza getirilecektir. Bu vinçlerin tahliye ve montaj işlemleri limanımızın 8 No'lu rıhtımının, 250 metrelik bölümünde gerçekleştirileceğinden ilgili rıhtım yaklaşık bir hafta süreyle gemi trafiğine kapatılacaktır.

Bu nedenle; Limanımızın bu rıhtımına uygun konteyner gemisi getiren gemi acentelerinin, ithalatçı ve ihracatçı firmalarla sorun yaşamamaları, programlarında aksama olmaması için, bu süre zarfında, boyu 250 metre ve daha büyük, draftı da 11.50 metreden fazla olan konteyner gemilerinin, Mersin Limanına gelişlerinin elde olmayan bu nedenlerden dolayı özel olarak planlanması gerekmektedir.

Vinçlerimizi getirecek olan geminin geliş tarihi (E.T.A) netleştiğinde, 8 No'lu rıhtımın hangi günler arasında kullanılmayacağı, ikinci bir duyuru ile ayrıca bildirilecektir.”

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter