English

2014-8 Sayılı Karar Mevzuat Değişikliği Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2016/1762-5801                               Mersin, 17/06/2016

Konu: 2014/8 SAYILI KARAR MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HK.

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 16/06/2016 tarih 71251749-120.05-E71552 sayılı (AKİB:16/06/2016-11255) yazıda; "Bakanlık Makamının 14/06/2016 tarihli Onayı ile 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile eklerinin yeniden düzenlendiği, yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerinin Bakanlıkları web sitesinde yayınlandığı”, ifade edilmiştir.

Bu itibarla; 14/06/2016 tarihi itibariyle yapılacak destek başvurularınızın mezkur Karar'a ait güncel Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerine göre yapılması, destek müracaatlarınızın hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

14/06/2016 tarihi itibariyle güncellenen 2014/8 Sayılı Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerine (Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7) Ekonomi Bakanlığı (http://www.ekonomi.gov.tr/) veya AKİB (http://www.akib.org.tr/) internet sitelerinden ulaşılması mümkündür.

Detaylı bilgi için Özkan KURTULUŞ ile irtibata geçebilirsiniz. (Tel :0 324 325 37 37-1223/ ozkankurtulus@akib.org.tr)

Bilgilerinizi ve mezkur mevzuat çerçevesindeki başvurularınızda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter