English

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2016/1751-5773                                   Mersin, 17/06/2016

Konu: 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 16.06.2016 tarih ve E.71919 sayılı yazılarında Bakanlık Makamının 14.06.2016 tarihli Onayı ile 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin yeniden düzenlenmiş olduğu, yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerinin www.ekonomi.gov.tr web sitesinde yayınlanmış olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter