English

2010/6 sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2016/1821-5907                               Mersin, 21/06/2016

Konu: 2010/6 sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi hk.

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 15.06.2016 tarih ve E.71251 sayılı yazılarında 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde yapılan değişikliklerin 14/06/2016 tarihinde uygun görülerek onaylandığı belirtilmektedir. Yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerine http://www.ekonomi.gov.tr/web sitesinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter