English

2009/5 Sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2016/1842-5954                        Mersin, 22/06/2016

Konu: 2009/5 Sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Hk.

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 21.06.2016 tarih ve E.73958 sayılı yazıda; Bakanlık Makamının 20.06.2016 tarihli Onayı ile 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi yeniden düzenlenmiş olduğu, yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi http://www.ekonomi.gov.tr/web sitesinde yayınlanmış olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter