English

2009/5 Sayılı Tebliğ Değişikliği Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2016/3426-10575                                 Mersin, 5/12/2016

Konu: 2009/5 Sayılı Tebliğ Değişikliği Hk.

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 02/12/2016 tarih ve E.132981 sayılı yazıda; Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/5)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/5), 2 Aralık 2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, ifade edilmektedir.

2016/5 sayılı değişiklik Tebliğ'i ekte yer almakta olup, söz konusu Tebliğ'e Resmi Gazete'den de ulaşılabilmektedir.

Bilgilerini ve söz konusu Tebliğ çerçevesinde yapılacak başvurularınızda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

 

Eki: 2 sayfa Tebliğ Değişikliğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/5)