English

2006/4 Sayılı Tebliğ Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2016/2648-8378                         Mersin, 22/9/2016

Konu: 2006/4 SAYILI TEBLİĞ HK.

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden "Genelge Değişiklikleri” başlığı altında alınan 20/09/2016 tarih E.102462 sayılı yazıda; 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde yapılan değişikliklerin 19/09/2016 tarihinde uygun görülerek onaylandığı, bu çerçevede, mezkur Genelgede destek uygulama süreçlerine ilişkin yeni düzenlemelerin yapılmış olduğu, eklenen "Geçici Madde 1” ile 14/06/2016 tarihi itibariyle sonuçlandırılmamış başvurular için Genelge değişiklikleri ile getirilen düzenlemelerin lehe olan hükümlerinin uygulanacağı ve eklenen "Geçici Madde 2” ile de 14/06/2016 tarihinden önce gerçekleştirilen ancak destek müracaatı 14/06/2016 tarihinden sonra yapılan giderlere ilişkin müracaatların sonuçlandırılması sürecinde değişiklik yapılan önceki mevzuatın lehe hükümlerinin uygulanabileceği hükme bağlanmış olup, değiştirilen mevzuat metnine http://www.ekonomi.gov.tr/internet sayfasından ulaşılabileceği, ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.