English

2006/4 Sayılı Tebliğ Genelgesi Hk.

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2016/1827-5915                             Mersin, 21/06/2016

Konu: 2006/4 Sayılı Tebliğ Genelgesi Hk.

 

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 16.06.2016 tarih ve E.71919 sayılı yazılarında Bakanlık Makamının 14.06.2016 tarihli Onayı ile 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelgenin yeniden düzenlenmiş olduğu, yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerinin http://www.ekonomi.gov.tr/web sitesinde yayınlanmış olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter