English

LİMON KESİM TARİHLERİ

Limon Mayer ve Enterdonat çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiği Güney Anadolu Bölge Müdürlüğünce oluşturulan heyet tarafından tespit edilmiş olup, 13 Eylül 2011 tarihinden itibaren kesimine, 19 Eylül 2011 tarihinden itibaren de ihracına müsaade edilmiştir.