İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.HAZGİY.2017/22-2316                            Mersin,  31/3/2017

Konu: İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi

 

Sayın Üyemiz,

İlgi: 23.03.2017 tarih ve 17-2062 sayılı yazımız.

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 23.03.2017 tarih ve 32796 sayılı yazıda; 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunduğu ilgide kayıtlı yazımızla bildirilmiştir.

Söz konusu Karar ile, son üç takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında mal ihracatı yapmak şartıyla, ihracatı;

- 1 - 10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir),

- 10 - 25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki),

- 25 - 50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç),

- 50 - 100 Milyon Dolar arasında olan firmaların (4) dört,

- 100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Bu defa T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.03.2017 tarih ve 36278 sayılı yazılarında; Bakanlıklarına vaki soru ve taleplerin göz önünde bulundurularak, ihracatçı firma yetkilileri için hususi damgalı pasaport başvuru usulü ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin doküman revize edilmiş olup, ekte bir örneği sunulmaktadır.

Bilgileriniz rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

 

NOT: Elle doldurulan dilekçe ve formlar kabul edilmeyecektir.

Birlik bazında iletişim bilgileri:

Ad Soyad

Birlik

E-posta adresi

Telefon

Şebnem Tinli

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri

sebnemtinli@akib.org.tr

0324 325 37 37 / 1130

Mehmet Özçelik

Demir ve Demir Dışı Metaller

mehmetozcelik@akib.org.tr

0324 325 37 37 / 1162

Okan Şenel

Hububat, Bakliyat, Yağlı Toh. ve Mamulleri

okansenel@akib.org.tr

0324 325 37 37 / 1218

Burcu Şenel

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

burcuakbudak@akib.org.tr

0324 325 37 37 / 1161

Mehmet Özçelik

Hazır Giyim ve Konfeksiyon

mehmetozcelik@akib.org.tr

0324 325 37 37 / 1162

Aydan Hançer

Yaş Meyve - Sebze

aydanhancer@akib.org.tr

0324 325 37 37 / 1203-1205

Didem Saygı

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller

didemsaygi@akib.org.tr

0324 325 37 37 / 1217

Cemile Asker

Tekstil ve Hammaddeleri

cemileasker@akib.org.tr

0324 325 37 37 / 1165