Cosmoprof North America Kozmetik Fuarı

 

Sayı: TİM.AKİB.12.KİMYA.2014/25-5488                                                                                                                   Mersin, 16/05/2014 

Konu: Cosmoprof North America Kozmetik Fuarı

 

Sayın Üyemiz,

13-15 Temmuz 2014 tarihleri arasında Las Vegas/A.B.D'de kozmetik-kişisel bakım ürünleri, ambalaj-fason üretim-private label, wellness-spa, profesyonel saç-tırnak ürünleri sektörleri kapsamında düzenlenecek olan "Cosmoprof North America fuarı Türkiye milli katılım organizasyonu, bu yıl Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) tarafından gerçekleştirilecektir.

Cosmoprof North America Fuarı'na organizasyonumuz altında katılacak firmalarımız için;

· Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, firma kayıt bedeli, web'e ve kataloğa giriş bedeli, fuar alanında verilecek diğer hizmetleri (internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye) hizmetleri, katılımcı broşürü, stand genel ve günlük temizlik hizmeti v.b.) içeren katılım bedeli 750 $/m2'dir.

· T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca A.B.D'nin Hedef Ülkeler Listesi'nde yer alması nedeniyle uygulanacak destek oranı % 70 olup, azami destek tutarı 15.000 $'ı geçmeyecektir.

İlgili fuara katılmak isteyen firmaların, alt kısımda yer alan Online Başvuru Formu'nu doldurarak, katılım payı toplam bedelinin belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair ödeme dekontunu en geç 30 Mayıs 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (Fax: 0324 325 41 42; E-posta: heyet@akib.org.tr) göndermeleri önemle rica olunur.

 

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter

 

 

Ek: Katılım Şartları

Online Başvuru Formu: http://bit.ly/1v9eNYL

Banka Hesap Bilgileri;

Alıcı Adı : Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Banka ve Şube Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi (Şube Kodu :052)

IBAN (EURO): TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51

Katılım Şartları

· Katılım payı toplam bedelinin yatırıldığına dair ödeme dekontunun en geç 30 Mayıs 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize (Fax: 0324 325 41 42; E-posta: heyet@akib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

· 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca A.B.D'nin Hedef Ülkeler Listesi'nde yer alması nedeniyle uygulanacak destek oranı % 70 olup, azami destek tutarı 15.000 $'ı geçmeyecektir.

· Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50'si fuar desteği kapsamında katılımcıya ödenmektedir.

· Milli Katılım için oluşturulacak stand projesinin gerektirmesi durumunda AKMİB, stand m2 talebinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

· Başvuran firmanın eksik veya döviz cinsinden avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.

· Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade edilmeyecektir.

· Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.

· Hol ve stand büyüklüklerine göre yer tahsisleri, Fuar İdaresinden Birliğimize ayrılan alanlar açıklandığında, başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası göz önünde bulundurularak, Birliğimizce yapılacaktır

· Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2'lerde değişiklik yapılabilecektir. Hollere göre yer tahsisleri yukarıda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılacaktır

· Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.

· Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde üretildiğine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan firmaya ait kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmekte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır.

· 2009/5 sayılı Tebliğin Madde 2 (1)'de yer alan "Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici / imalatçı organizasyonları destekten yararlandırılır” hükmüne istinaden ihracatçı birliğine üye olmayan şirketler ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmamış şirketler destekten yararlanamamaktadır.

· Fuar katılım bedeli ödemelerinin Akdeniz İhracatçı Birliklerin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Euro hesabına yapılması ve banka dekontunun tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

- Katılım tutarının firmanıza ait banka hesabından EFT veya havale ile yapılması

- Banka Dekontunda firmanızın unvanı ve firmanızın IBAN numarası ile açıklama kısmında "Cosmoprof North America Fuarı” ibaresinin yer alması

- Banka Dekontunun Banka tarafından ıslak kaşe ve imzalı olması gerekmektedir.

· Elden yapılan ödemeler, şahıslara ait banka hesaplarından yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmamaktadır.

· http://bit.ly/1v9eNYL linkinde yer alan başvuru formunun ilgili firma tarafından doldurulması ve başvuru avansının ödenmesi ile işbu fuar duyurusundaki şartların firmalar tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.