AKİB Akademi Hk.

Sayın Katılımcı,

26/5/2012 tarihinde düzenlenen AKİB Akademi Bitirme Sınavı, sınava giremeyen 20 katılımcı için son kez 23 Haziran 2012 Cumartesi günü saat 13.00'de AKİB'in Mersin Merkez binasında düzenlenecektir.

Bildiğiniz gibi; AKİB Akademi Bitirme sınavına girmek AKİB Akademi Diploması almak için mecburidir. Yazılı sınava girmeyen kursiyerlere sadece KOSGEB UGE Sertifikası verilecektir.

Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulüdür ve "Dış Ticaret”, "Girişimcilik”, "Mesleki İngilizce”, "Proje Hazırlama” konularını içermektedir.

· Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından 20-21 Haziran 2012 tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında Adana Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenecek "Akreditif Uzmanlık Eğitimine”

· Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından 28 Haziran 2012 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında AKİB Mersin Konferan Salonu'nda düzenlenecek "Elektronik Ticaret Uygulamaları ve Devlet Destekleri Eğitimine”

(web sitemizde ayrıntı mevcuttur) kayıt yaptırarak ve ücretsiz olarak katılabilirsiniz.