Üyelik Bilgi Güncelleme Dilekçe Örneği

Üyelik İstifa Dilekçe Örneği

 

ÜYELİK ŞARTLARI

Üyelik Form ve Taahhütnamesinin Doldurulması
Üyelik Form ve Taahhütnamesine ulaşmak için tıklayınız

Form ve Taahhütnameyi doldurduktan sonra çıktısını alınız.
Çıktısını aldığınız belgeyle firmanıza en yakın İhracatçı Birliğine başvurunuz.

Bilgi için "Üyelik Servisi" ile irtibata geçebilirsiniz.
(324) 325 37 37


Üyelikle ilgili şartlar:
1. Üye olmak istediğiniz Birliğe (X) işareti koyunuz.
2. Daha önce Genel Sekreterliğimizde herhangi bir Birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe ve taahhütname getireceklerdir.
3. Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri eklenecektir.
4. Giriş aidatı her Birlik için 200 TL dir.

5. Üye olacak firmalar

Firma Yabancı Şahıs Firma ise ya da tüzel kişi firmanın imza sirkülerinde yer alan firma yetkisi yabancı uyruklu şahıs ise bu yabancı şahıslara verilen 99 ile başlayan 11 haneli geçici kimlik numarasını yer aldığı kimlik fotokopisinin ibrazı 01.06.2017 tarihinden itibaren zorunludur.

- Şahıs Firmaları ise talep edilen belgeler:

- Şahsın Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Şahsın Vergi Levhası ya da Vergi Mükellefiyet Yazısı Fotokopisi

- Şahsın Oda Sicil Kayıt Fotokopisi

- Şahsın İmza Beyannamesi

- Tüzel Kişi Firmalar ise talep edilen belgeler:

- Şirket Vergi Levhası ya da Vergi Mükellefiyet Yazısı Fotokopisi

- Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ya da Şirket Ana Sözleşme Fotokopisi

- Şirket İmza Sirküleri Fotokopisi

Not: Birliğe üye olma zorunluluğu, Üyelerin yükümlülükleri, Üyelikten Çıkış vb. konular
5910 Sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 4. maddesi ile TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikin 6. Maddesinde belirlenmiştir.

(1) İhracatçıların ilgili birliğe üye olmaları ve kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı, diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir.

(2) Üyeler; birliğin kararlarına uymak, birliğin amaçlarına uygun davranmak, yetkili organlar tarafından istenecek ihracatla ilgili bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür, istediği zaman üyelikten ayrılabilme hakkına sahiptir.

BANKA BİLGİLERİ

BİRLİK

BANKA HESAP NOLARI ( tüm Vakıfbank şubelerinden masrafsız havale yapılabilmektedir )

Akdeniz İhracatçı Birlikleri

VAKIFLAR BANKASI MERSİN ŞUBESİ /ŞUBE KODU:052

IBAN TL           : TR53 0001 5001 5800 7285 4389 04

IBAN DOLAR  : TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41

IBAN EURO     : TR54 0001 5001 5804 8000 3978 51